photo de l'article

Pozwól Bogu być Bogiem !

140

Pastor N. PEDRO

To jest rok na rozdrożu, to jest rok w kształcie krzyża, podczas którego musimy stanąć naprawdę za krzyżem, ponieważ wszystko może się wydarzyć. Począwszy od tego roku, Bóg wyśle sąd na ziemię; ludzie będą go rożnie nazywać, ale prawdą jest, że Bóg wyśle sąd na ziemię.


To przesłanie zostało wygłoszone przez Pastora N. PEDRO w kościele w Paryżu w styczniu 2015 roku.

To jest, więc rok, kiedy wszystko może się wydarzyć. Wiele rzeczy będzie się rozgrywało, wiele decyzji zostanie podjętych, wiele dróg będzie wybranych. Kierunki zostaną obrane. Decyzje o fundamentalnym znaczeniu zostaną podjęte, w wyniku których przyjdą różne rozwiązania: jedne po jednej myśli, a drugie po drugiej myśli, dla niektórych będą to rozwiązania kompleksowe. To sprawa życia i śmierci. To jest rok na rozdrożu, rok krzyża.

Musimy prosić Boga o mądrość, inteligencję i przede wszystkim, aby umieścił nas za krzyżem Jezusa. Stójmy zawsze za krzyżem Jezusa, zawsze! Nie pozwólmy naszej głowie decydować za nas. Nie pozwólmy naszym emocjom ani innym decydować za nas; pozwól Bogu! W tym roku pozwól Bogu!

Pozwól Bogu być Bogiem!

To jest pierwsza rzecz, którą Bóg do nas mówi: „Pozwól Bogu!”

Pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu! Pozwól Bogu podjąć decyzje za ciebie, pozwól Bogu dokonać tego, czego tylko On może dokonać; pozwól Bogu prowadzić cię po drodze. Pozwól Bogu powiedzieć ci: „przestań”, kiedy on potrzebuje powiedzieć ci: „przestań!”. Pozwól Bogu powiedzieć ci: „spokojnie!”, kiedy potrzebujesz usłyszeć: „spokojnie!”.

Pozwól Bogu być Bogiem. Usuń się z drogi, nie zawadzaj. Nie stawaj z przodu, stań z tyłu. Pozwól Bogu! Pozwól Bogu być Bogiem w twojej rodzinie. Nie chciej być Bogiem. Pozwól Bogu być Bogiem w twojej pracy, nie chciej robić rzeczy za Boga. Pozwól Bogu być Bogiem w grupie domowej, nie zajmuj miejsca Boga. Pozwól Bogu być Bogiem w twojej grupie uczniowskiej, nie chciej pouczać Boga.

Pozwól Bogu! Pozwól Bogu być Bogiem w twojej głowie, nie bądź panującym, Królem królów, ale pozwól Bogu nim być! Wszyscy, którzy nie pozwalają Bogu działać, kończą, jedząc pożywienie dzikich zwierząt; kończą, chodząc na czworaka po ziemi. Ale w tym roku pozwól Bogu! Powiedz Panu, że pozwalasz Mu być Bogiem w twoim życiu, w twojej rodzinie, okolicznościach, twoim sercu. Powiedz Mu, że pozwalasz Mu być Bogiem.

To ty będziesz mówić do fal, to ty będziesz mówić do sztormów. Bóg powiedział do Mojżesza: "Zatrzymaj się i zobacz, że Bóg jest Bogiem". Na jego oczach, kiedy dostrzegł Boga, że jest Bogiem, Bóg otworzył morze, którego nikt nie mógł otworzyć i powiedział do Mojżesza: "Przeprowadź mój lud na druga stronę".

Kiedy pozwalamy Bogu być Bogiem, cuda zaczynają się wydarzać w naszym życiu; niezwykle rzeczy zaczynają się pojawiać w naszym życiu; wspaniałości zaczynają przychodzić do naszego życia. Czy jest coś zadziwiającego ze strony naszego Pana? To jest cudowne w naszych oczach.

Rok w kształcie krzyża.

To jest rok skrzyżowań, rok ważniejszy niż myślimy; od 1 wszego stycznia. On zdeterminuje wiele w nas: gdzie spędzimy wieczność, gdzie spędzimy przyszłe lata.

Zdeterminuje sposób, w jaki będziemy żyć, naszą jakość życia, to, czego doświadczymy w naszych emocjach, w naszych myślach. To jest rok, gdzie skrzyżują się drogi, rok w kształcie krzyża. Chodzi o nasze życie duchowe, chodzi o to, co przeniknie do naszego serca. Chodzi nawet o rzeczy, których Pan nie pozwala nam zobaczyć. Prośmy wiec Pana o mądrość i inteligencję.

Mądrość i inteligencja Boża są wspaniałymi rzeczami. One nie przychodzą zwykłą drogą, one przychodzą kiedy jesteśmy w Bożej obecności, przychodzą nawet we śnie. Zanim zaśniesz, poproś Pana, aby wypełnił twoje serce mądrością i inteligencją.

Pozwól Bogu być Bogiem! Przestań się martwic i trwożyć. Przestań zajmować się problemami i troskami osób zaniepokojonych i pozwól Bogu być Bogiem. Oddaj wszystko bez wyjątku w ręce Boże. Przedstaw twoje prośby. Powiedz Mu o tym, co jest w twoim sercu, szukaj Jego mocnej ręki i pozwól Mu być tym, kim On jest! Uspokój się! Niech twoje serce się nie trwoży, nawet jeśli znajdujesz się w miejscu, gdzie działają demony. Nie żyj w strachu!

Nie szukaj odpowiedzi, których nie powinieneś szukać. Bądź wypełniony pokojem! Nie odwracaj się ani na prawo, ani na lewo. Nie bądź niespokojny. Nie pozwól lękom piekła wejść do twojego ducha. Kiedy przychodzą, powiedz: „Pozwól Bogu być tym, kim On jest!”. Pozwól Bogu, aby miał całkowitą kontrolę nad twoim życiem. Nie staraj się być protagonistą twojego własnego życia. Pozwól Jezusowi żyć w tobie; pozwól Mu walczyć w tobie; pozwól Mu zwyciężyć w tobie; pozwól Mu działać i mówić w tobie.

Pozwól Bogu, aby kiedy piekło zaatakuje cię twoimi obawami, strachem twoim i tym, co ty nazywasz brakiem, a co jest tylko prezentem dziwnie zapakowanym, aby sprawił, że w odpowiednim sezonie rzecz się zamanifestuje i abyś z powodu tego, czego nie rozumiesz dzisiaj, jutro mógł uwielbiać i wychwalać Go. Dlaczego On to zataił? Powód się wyjawi i wtedy zrozumiesz i uwielbisz Go.

Wtedy zrozumiesz także, jak nieprzyjaciel z powodu twojej niewiary sprawił, że zasklepiłeś się w sobie. Wprawił cię w zamieszanie i sprawił, że zwątpiłeś w samego siebie i w Jego silę, która jest w tobie.

To właśnie dlatego pozwolisz Bogu być Bogiem. Będziesz Mu dziękować za to, kim On jest, będziesz Mu dziękować za to, co ci dał, będziesz Mu dziękować za to, co zrobił, za to kim jesteś w Jego rękach, za to kim cię uczynił, ponieważ ten rok jest kluczowy i ma wielkie znaczenie.

Stań za krzyżem Jezusa.

Chodzi o twoją drogę wyjściową w tym roku albo w kierunku góry, albo w kierunku dołu; wybierz górę, bo tam On cię powołuje. Tam On cię zaprasza. Nie trwóż się. Kiedy anioł niszczyciel, anioł śmierci, mgła śmierci cię ogarnie (ponieważ tam, gdzie jesteś, jest miejsce spotkań demonów, ponieważ w tym miejscu piekło się schodzi, aby cię zniszczyć i złamać twoje życie, zniszczyć to kim jesteś), pozwól Bogu być Bogiem. Stan za krzyżem Jezusa, bo krzyż jest szaleństwem dla tych, którzy giną, ale dla nas, którzy jesteśmy zbawieni, jest mocą Bożą.

W tym krzyżu znajdujemy moc i będziemy jej poszukiwać. Przywiąż się w duchu do niego, i pozwól mu odnowić cię. Pozwól temu krzyżowi przypomnieć ci, że Bóg jest Bogiem. To ten krzyż, który dla jednych jest symbolem przekleństwa, a dla nas jest mocą Bożą; miejscem, gdzie Bóg się przedstawia jako Bóg. Nie ma żadnego innego miejsca na świecie, gdzie Bóg przedstawił się jako Bóg jak tylko krzyż. Bo tutaj, podczas kiedy jedni tracili ich życie, Jezus oddał Swoje, aby je odzyskać. Jezus nie stracił go, ale oddał je. Ten, kto daje, nigdy nie traci, ale odzyskuje w sposób chwalebny i mocniejszy. Nigdy nikt niczego nie odebrał Jezusowi, On je dał, aby móc je odzyskać.

Nie myśl, że twój Jezus jest słaby. Pozwól Mu być Bogiem, a zobaczysz uwolnienie Pana, zobaczysz ukazującą się moc. Zobaczysz wiele wspaniałości, ale nie pozwól piekłu gromadzić się nad tobą. Nie pozwól piekłu uciskać cię. Pozwól Bogu! Kiedy to się zdarzy, podnieś rękę do nieba i weź miecz ducha.

Pozwól Bogu odpocząć w twoim życiu; pozwól Bogu być mocnym w twoim życiu, pozwól Bogu być zwycięskim w twoim życiu, pozwól Bogu wypełnić Jego plan w twoim życiu, pozwól Bogu być silnym w twoim życiu. Pozwól Bogu działać, pozwól Bogu myśleć, pozwól Bogu mówić, pozwól Bogu odczuć, pozwól Bogu rozwiązać, pozwól Bogu zmienić, pozwól Bogu odwrócić, pozwól Bogu ogarnąć twoją mentalność. Pozwól Bogu mówić w grupie domowej, pozwól Bogu zachęcać w grupie domowej, pozwól Bogu korygować w twojej rodzinie, pozwól Bogu działać.

Kiedy zaatakują cię, pozwól Bogu obronić cię. Czyniąc to, będziesz żyć w pokoju, mimo utrapienia, konfliktu czy szoku. W roku, w którym słychać będzie o sadzie, ty będziesz żyć w pokoju. Pozwól Bogu!

Kiedy twoje braki wyjdą na jaw i zechcesz wszystko porzucić, pozwól Bogu działać za ciebie. Pozwól Bogu być Bogiem w twoim życiu. Ofiaruj twoje ciało jako ofiarę żywą. Ofiaruj twoje członki, aby Bóg był Bogiem w tobie i, aby Jego pełnia cię przykryła, aby On był wszystkim we wszystkich. Będziesz transportem Boga, będziesz Jego pojazdem. Będziesz tym, który przynosi Boga do twojej rodziny i do twojej pracy.

Kiedy piekło się skoncentruje na tym, aby pochłonąć wszystko, co jest boskie w tobie, podniesiesz rękę do nieba i powiesz: „Zostaw Boga, daj Bogu odpocząć, pozostaw Boga w Jego świątyni; Pozwól Bogu być Bogiem!”.

Po zdaniu: “Jeśli Bóg…” nie ma nic więcej do dodania. Bóg nie prosi nas, abyśmy zmienili świat, nie prosi nas, abyśmy stworzyli chmury, słońca i księżyce. Bóg mówi do nas: „Pozwól Bogu”! Kiedy my pozwalamy Bogu, On czyni, On działa. Bóg robi to, co potrzebuje zrobić!