photo de l'article

Czy chcesz rewolucji ?

33

Pastor N. PEDRO

 W początkach Kościoła uczniowie byli znani z tego, że radykalnie zmienili świat. Ewangelia była głoszona od północy do południa, od wschodu do zachodu. Dzisiaj wola Boga jest taka sama: aby Jego uczniowie byli znani jako „ci, którzy potrząsnęli światem”. 


Chrześcijaństwo to nie jest konformizm ani też fakt bycia zbawionym i chodzenie do kościoła. Chrześcijaństwo to życie od zmiany do zmiany. Dzień wczorajszy nie może być podobny do dzisiejszego. Kiedy chrześcijanin opiera się zmianom, to znaczy, że opiera się Chrystusowi. Wszyscy wielcy liderzy, czy to ze Starego czy z Nowego Testamentu, rewolucjonizowali swój świat, to znaczy przewracali do góry nogami, potrząsali, zakłócali, dokonywali radykalnych zmian, prowokowali gwałtowne emocje i wielkie zamieszanie. Rewolucjonizować, bulwersować, to znaczy także wstrząsać, burzyć. Mojżesz spowodował przewrót w Egipcie, Jozue potrząsnął Kanaanem, Jezus całkowicie odmienił Swój świat...

W ten sam sposób my powinniśmy wstrząsnąć królestwem ciemności i dokonać tam gwałtownych zmian. Nie powinniśmy już przechodzić niezauważeni. Przeciwnie, nasza obecność powinna zachwiać tym światem, bo Kościół jest powołany do prowokowania rewolucji – rewolucji osobistej!

Bardzo często ludzie chcą wszystko wokół siebie zmienić – współmałżonka, pracę, teściową… tylko nie samych siebie. Jednak, aby zmienić swoje otoczenie, powinieneś sam się zmienić. Jeśli więc jesteś taki sam jak wczoraj, potrzebujesz rewolucji we własnym życiu, bo tylko ten, kto przeżywa osobistą rewolucję, może zrewolucjonizować świat wokół siebie.

Po czym poznać, że potrzebna jest nam osobista rewolucja?

– kiedy wpadliśmy w cykl błędów i głupoty,

– kiedy jesteśmy w opresji ciemności (strachu, choroby, zmęczenia, stresu),

– kiedy nie doszliśmy do upragnionej zmiany w spokoju,

– kiedy wszystko idzie na opak i wydaje się, że straciliśmy kontrolę,

– kiedy nasza droga jest zagrodzona i znaleźliśmy się pod murem,

– kiedy jest zbyt wiele apatii w naszym życiu,

– wreszcie, potrzebna jest nam rewolucja, kiedy Bóg nam powie: „Czas na rewolucję”.

Rewolucja pozwala państwom wyjść ze stanu, w którym się znajdują, w nową fazę rozwoju. Rewolucja francuska pozwoliła Francji wejść na nowy etap. Rewolucja przemysłowa w Anglii pozwoliła temu krajowi porzucić stary sposób działania i wejść w nową fazę produkcji. Rewolucja jest ważną zmianą w porządku społecznym czy moralnym. To jest całkowita przemiana, wzburzenie. Rewolucja dla chrześcijanina jest siłą, z jaką Bóg go prowadzi. Ona pomaga mu wyjść z pewnego poziomu egzystencji i popycha go na nowy etap, na wyższy poziom życia.

W czasie apostazji, kiedy Izrael całkowicie odwrócił się od Boga, król Jozjasz powstał przeciwko mentalności swojej epoki i spowodował tym prawdziwą rewolucję, nie tylko w swoim życiu, ale i w całym królestwie. Rozpalił ogień przebudzenia w kraju ciemności.

Jak do tego doszedł? Jak wywołać rewolucję?

Zerwał więzy rodzinnego przekleństwa.

Ażeby doświadczyć rewolucji, Jozjasz rozpoczął od zerwania więzów przekleństwa pokoleniowego. Zbliżył się do Boga, podczas gdy jego ojciec i dziadek oddawali się bałwochwalstwu i poprowadzili lud do buntu przeciwko Bogu. Jeśli twoi rodzice bluźnili przeciwko Bogu, nie chodź ich drogami, zachowuj się zupełnie inaczej, czcij Pana. Jeśli twoi rodzice byli alkoholikami, oddal się od alkoholu. Jeśli twoi rodzice byli podatni na depresję, stań się osobą pełną radości. Zerwij więzy rodzinnego przekleństwa, zachowując się całkowicie na odwrót.

Wybrał dla siebie mentora, aby stawiać go za wzór.

Drugą rzeczą, która spowodowała rewolucję w życiu Jozjasza, było wybranie mentora. Nie wystarczy przerwanie więzów rodzinnego przekleństwa, trzeba czegoś więcej. Jozjasz potrzebował nowego wizerunku – wybrał przykład Dawida, męża Bożego. Jeśli to, co w swoim domu widziałeś, to ojciec bijący matkę, wiesz, że trzeba ci mentora, który kocha i szanuje swoją małżonkę. Wszyscy wielcy piosenkarze, sportowcy, politycy mają mentorów, przykłady, które ich inspirują do stawania się tym, kim jeszcze nie są.

Przywiązał się do Domu i Słowa Bożego.

W przeciwieństwie do swojego ojca, który gardził Domem Bożym, Jozjasz się do Niego mocno przywiązał, i tam też odkrył Słowo Boże. Być może wyjmujesz Biblię z torby tylko w niedzielę w kościele? Rewolucja w życiu Jozjasza rozpoczęła się od regularnego czytania Słowa Bożego, wtedy Bóg mógł do niego mówić osobiście. Doświadczał jej w dalszym ciągu, kiedy uniżył się w sercu i odkrył, że Bóg miał mu do przekazania instrukcje.

Składał świadectwo o dziele Bożym w swoim życiu.

Był w stanie rewolucji, kiedy dzielił się z innymi tym, co Bóg czynił w jego życiu. Ty także nie milcz, tylko mów o tym, jak Bóg działa w twoim życiu.

Zawarł przymierze z Bogiem.

W ciągu naszego życia Bóg może nam proponować różne przymierza. Jozjasz zawarł przymierze z Panem, zobowiązując się iść za Nim i stosować się do Jego Słowa z całego serca i z całej duszy. To przymierze wywarło ogromny wpływ na cały lud. Za każdym przymierzem stoi rewolucja: „Przestaję chodzić tą drogą, angażuję się iść za Bogiem”.

Oczyścił swoje życie.

W czasie swojej rewolucji Jozjasz pozbawił się magii, czarnoksięstwa. Położył kres nieczystości seksualnej. Twoja rewolucja przyjdzie, kiedy zakończysz wszelkie pozamałżeńskie relacje seksualne. Bóg stworzył seks oraz zasady z nim związane. Jeśli odstępujemy od reguł, w jakiej by to nie było dziedzinie, to jest oszustwo, a największy oszust to szatan.

Usunął z serca złe wpływy.

Jozjasz pozbawił się w życiu wszelkich złych wpływów ludzkich. Uwolnił się od wpływu Salomona, który, będąc wielkim królem, odwrócił się od Boga. Pozbawił się wpływu swojego posła czy ulubionego prezentera w telewizji.

Usunął ze swojego otoczenia (kręgu) wpływy diabelskie.

Jozjasz oddalił ze swojego kręgu przyjaciół tych, którzy byli kanałem demonicznych duchów zwodniczych. Są na ziemi dwa rodzaje ludzi: wysłani przez Boga oraz wysłani przez diabla. Ci, którzy są wysłani przez Boga, szukają dobrej drogi. Wiedzą, że nie są idealni i pragną się samodoskonalić. Ci wysłani przez szatana są uparci i dążą do tego, by odwrócić cię od planu Boga (sami w nim nie są). Bądź czujny w obecności takich osób, usuń je ze swego otoczenia, jeśli chcesz doświadczyć potężnej rewolucji.

Czcił rzeczy święte.

Jozjasz chronił i czcił to, co zasługiwało na wielki szacunek: rzeczy święte. Jego rewolucja pobudzała go do szanowania innych. Prawdą jest, że Biblia uczy nas być dobrze usposobionym, radosnym, cieszyć się, ale to nie znaczy, że możemy się śmiać ze wszystkiego i ze wszystkich. Ci, którzy się wyśmiewają, drwią, kpią, są związani przez szatana. 

Jozjasz zaczął świętować Pana, radość Boga była w jego sercu. Był przez Niego przemieniony, i zaczął zmieniać świat wokół siebie. Jego REWOLUCJA nadeszła. Tylko nasza osobista rewolucja sprawi, że będziemy dominować w życiu. Jeśli nie ma rewolucji, to nie będzie dominacji. Biblia mówi, że Bóg posadził Jezusa „ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; I wszystko poddał pod nogi jego a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła. (Efez 1:21-22).

Biblia mówi też, że i nas „wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie” (Efez 2:6). Innymi słowy, ten, kto przyjął Chrystusa do swojego życia, siedzi po prawicy Boga ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem oraz wszelkim imieniem wzywanym. Werset 7 wyjaśnia, że zamiarem Boga było, jest i będzie „okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie”.