photo de l'article

Trzy rodzaje wiary

131

Pastor N. PEDRO

Kiedy Jezus przybywa na ziemię dla swojej odkupieńczej służby i aby przekazać ludziom prawdę, spotka chory, zdesperowany, zdezorientowany, uciśniony lud … Jezus także nalega na nauczanie wiary, mówiąc: „Miej wiarę w Boga”. Wyjaśnia, że istnieją trzy rodzaje wiary: wiara ludzka, skoncentrowana na cielesnym człowieku, wiara diabelska, inspirowana przez diabła poprzez ludzkie myśli oraz wiara Boża, która przenosi góry.


Podobnie jak z ludźmi dwa tysiące lat temu, nawet dziś możemy wierzyć w Boga, nie mając wiary w Boga. Dlatego Biblia mówi: „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie” (2 Kor 13:5a).

 I. TRZY MIARY LUDZKIEJ WIARY

W rzeczywistości, to, co nazywamy wiarą, może być tylko ludzką wiarą, to znaczy opartą na ludzkich zdolnościach i myślach.

1. Mała wiara.

Chrześcijanie przyznają dziś: „Nie mamy wystarczająco dużo wiary!”. Nie wiedza, że mówiąc to, pokazują, że mają dużo wiary, ale jest to wiara ludzka.

Wiara ludzka jest ograniczona w swoich osiągnięciach. Zawsze będzie cię blokować tam, gdzie jesteś, ponieważ za każdym razem, gdy składasz negatywne oświadczenie (nie potrafię, nie jestem w stanie … itp), wierzysz w to. W to, w co wierzysz, to otrzymujesz!

2. Wątpliwa wiara

Wiara ludzka sprawia, że człowiek staje się centrum swojego istnienia: człowiek nie szuka Boga, lecz polega na własnych myślach i naturalnej sile.  Staje się ofiarą osobistych ambicji i zmartwień.   „A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości” (Łuk. 8:14). Pycha i zmartwienia tłumią Słowo w sercu wierzącego i zmieniają chrześcijanina w osobę religijną i bezowocną.

3. Słaba wiara

Ludzie, którzy kroczą w ludzkiej wierze, chodzą według poglądów, a nie ufności. Ale Jezus uczy nas, że nasza wiara powinna spocząć w Panu (Przyp. 22:19). Przyszedł, aby dać nam pewność, definiując wiarę jako mocne zapewnienie (Hebr. 11:1). Szczepan otrzymał to, gdyż powiedziano o nim w Dziejach Apostolskich 6:8 : „A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu”.

Jednocześnie ludzie mający wiarę ludzką są słabi. Są to ludzie, którzy nie przestrzegają Bożej instrukcji danej przez Jego Słowo lub pasterza, którego umieścił nad Kościołem, ale którzy słuchają wszystkich i byle kogo. W rezultacie są zdezorientowani, pełni wątpliwości i nic nie działa w ich życiu. (Mk 11 :23).

Inną cechą wiary ludzkiej jest to, że powoduje ona u ludzi brak oczekiwań. Nie oczekują zbyt wiele w życiu. Są całkowicie zależni od swoich uczuć i fizycznych zmysłów, pokładając zaufanie w tym, co widzą, dotykają, czują.  Ale wiara nie jest tylko zapewnieniem, ale także demonstracją rzeczy, których nie widzimy.   

 II. WIARA DIABELSKA

1. Odwrócona wiara

Jezus, ganiąc uczniów, krzyknął: „Czemu jesteście tacy bojaźliwi? Jakże to, jeszcze wiary nie macie?” (Mk 4:40). To nie znaczy, że uczniowie nie mieli wiary. „Bez wiary” to inwersja „z wiarą”. Jest to zasada dynamiki.

Ten, kto ma wiarę odwróconą lub diabelską, także wierzy, ale nie w to, co mówi Bóg. Produkuje wszystko, czego nie chce w swoim życiu w wyniku takiej wiary.

2. Działanie wiary przez strach.

Strach jest źródłem wiary diabelskiej (przykład: strach przed chorobą, strach przed porażką, strach przed rozwodem, strach przed brakiem, strach przed innymi …). To, czego diabeł chce, to siać, za pośrednictwem innych rzeczy, które wzbudzą w tobie strach, abyś potem zbierał to, czego nie chcesz. 

Kiedy pojawia się niepokój, musisz natychmiast go odrzucić, nie wolno ci go wyznać. “Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie?” (Mt 6:25).

3. Ukryta moc w wierze diabelskiej.

Kiedy zaczynamy mieć diabelską wiarę, stajemy się negatywni, pesymistyczni. Tak więc diabeł używa pesymizmu ludzi, aby działać negatywnie w ich życiu.

Jezus dał nam wszelką moc, aby wypędzać demony z czwartego wymiaru, wymiaru świata duchowego, dostępną wszystkim, którzy mają wiarę, jakakolwiek by ona była.  „Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych” (Mt 24:24).

Ten, kto wchodzi w czwarty wymiar przez drzwi wiary diabelskiej, ma również moc, by zmienić okoliczności w naturalnym świecie, w którym żyje, ale na złe, nie na dobre.

Dlatego właśnie przyszedł Jezus, aby nas ostrzec i powiedzieć nam, że możemy być w dodatkowym wymiarze.  Jeśli strach pozwala działać w ponadnaturalnym wymiarze, to miłość jest tym punktem styczności, który pozytywnie wplywa na życie ludzi. Kiedy działamy z miłości, wszystko jest dla nas możliwe.  

III. WIARA BOŻA

Wtedy Jezus zaczął uczyć o wierze w Boga, używając kilku przypowieści.

1. Wiara jak ziarnko gorczycy

Jezus wyjaśnia, że wiara jest jak ziarnko gorczycy. Ambicją każdego ziarnka jest zakiełkowanie pewnego dnia, aby stać się drzewem. Tak samo jest z Bożą wiarą. Kiedy zaczynamy słuchać nauczań o Bogu, chcemy się rozwijać.

Nie możesz gardzić małymi początkami. Jeszcze nie doszedłeś, ale posuwasz się do przodu. Kiedy mamy zrozumienie, uzbrajamy się w cierpliwość, aby dojść do końca i czynić wielkie rzeczy.

A kiedy chcesz iść dalej, doskonalić wszystko co robisz, wzrastać na wszystkich poziomach, to masz wiarę Boga!

2. Wielka wiara: agresywna wiara

Jezus spędzał czas na szukaniu wiary. Szukał wielkiej wiary: ludzi, którzy mają wiarę wojownika.  

Słabość nie jest dla ludzi wiary, albowiem im więcej jest Bożej wiary w naszych sercach, tym silniejsi i odważniejsi się stajemy. Zaczynamy walczyć o to, co należy do nas, nie obawiając się tego, czego nie chcemy. Człowiek wiary jest «duchowym Rambo», żołnierzem w duchu. Czyż Pan nie nazywa się «Panem Zastępów, walecznym Wojownikiem»?!  

Biblia pokazuje, że człowiek miał agresywność, która podobała się Bogu: „Już w łonie matki podszedł swojego brata, a będąc w pełni sił walczył z Bogiem” (Oz 12:4). Bóg nie posłał go do piekła z tego powodu. Przeciwnie! Użył go, aby zbudować Królestwo Boże na ziemi: Izrael. 

Musisz mieć tę agresywną wiarę, która ciągnie za Boży płaszcz, mówiąc: «Nie pozwolę ci odejść, dopóki mnie nie dotkniesz, nie pobłogosławisz, nie uzdrowisz!”.

Kiedy Boża wiara przychodzi do nas, sprawia, że zamieniamy się z ludzi bezczynnych i apatycznych, którymi niegdyś byliśmy, w ludzi wypełnionych mocą. Kiedy dotykasz ludzi, moc musi wyjść z ciebie, ponieważ Boża wiara wylewa się z twojego życia i przenosi się na innych.

3. Wiara Boża rozbudza nasze duchowe zmysły

Kiedy mamy te nadprzyrodzoną wiarę, wierzymy i dążymy do tego, co najlepsze dla nas i bliskich. Boża wiara obudzi w nas duchowe zmysły i da nam zdolność wierzenia w to, co ponadnaturalne. “Dlatego powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam” (Mk 11:24).

Świat, ludzkość, wiara ludzka, wiara diabelska będą traktować cię jak szaleńca, ale ty dokonaj wyboru, wybierz wiarę Bożą! “Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (I J 5:4).

Czasami opozycje to są wyzwania, by zamanifestować Bożą moc i wielkość.

Po pierwsze, musisz nauczyć się rozpoznać i przemienić w test problem, który wydaje się nie do rozwiązania. To dzięki faraonowi Mojżesz zyskał sławę, a Dawid dzięki Goliatowi.  

Po drugie, musisz reagować we właściwy sposób: odrzuć gorycz, bądź w ogniu! Za złą postawę drogo się płaci.

Po trzecie, jeśli nie zdasz testu, wiedz, Jezus że będziesz musiał rozpocząć od nowa.

Po czwarte, kiedy przejdziesz pomyślnie próbę, zawsze oznacza to promocję, wzrost wiary, przybliżenie się do Boga. Próba sprawi, że będziesz dumny.  

W ten sposób Bóg przetestuje naszą wiarę, aby zobaczyć, z jakiej materii jest zbudowana. Jezus powiedział: „Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, kto we mnie wierzy żyć będzie, życiem w dostatku”.  To, co niemożliwe dla ludzi z wiarą ludzką, czy wręcz martwe z powodu wiary diabelskiej, jest dostępne dla wypełnionych wiarą Bożą, nadprzyrodzoną, niezniszczalną … Kiedy oddalasz się od niewierzących, fałszywie namaszczonych, aby zbliżyć się do prawdy, kierujesz się w stronę marzenia które Bóg umieścił w twoim sercu. „Rzekł jej Jezus: Czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą?” (J 11:40).

 

Fragment nauczania Pastora N. Pedro.