photo de l'article

Zacznijcie pomnażanie! 

46

Pasteur N. PEDRO

W miejscu, do którego dotarliśmy, dobrze jest wiedzieć, że Bóg nie przestał działać w naszym życiu. Wręcz przeciwnie, On nadal chce nas dzisiaj posuwać dalej do przodu. Aby to zrobić, musimy pokonać lęk przed brakiem i przestać przywiązywać się do tego, co mamy, ponieważ żadna łódź nie może odbyć podróży bez cumowania. W tym roku Bóg chce twojego wzrostu, dlatego mówi ci: „Zacznij się rozmnażać!”.


Przywrócenie pomnożenia

Nowe etapy życia zaczynają się zawsze od pożegnań. Kiedy przyjąłeś Jezusa i w ten sposób wkroczyłeś w nowe życie, najpierw pożegnałeś się z czarami, grzechami, potem ze starym życiem, a na koniec z przyjaciółmi, którzy w istocie nimi nie byli. Jednak przy każdym pożegnaniu witałeś się również, witałeś się ze sprawiedliwością Boga, nowym narodzeniem, nowymi przyjaciółmi i wieloma innymi rzeczami.

Jezus nauczał, że aby zyskać, musisz stracić

Przez całe życie żegnać się będziesz z niektórymi stłumionymi rzeczami w swoim życiu (niewierność, apatia, miłość do ubóstwa, konformizm ...) i niektórymi zachowaniami (brudne słowa i żarty, niejednoznaczne zachowania, cynizm, hipokryzja, kłamstwo ...).

Czasami trzymamy się tych starych rzeczy z przeszłości, podczas gdy Bóg może dać nam więcej. (Zobacz II Kronik 25: 9). To, co wtedy uważaliśmy za stracone, już nim nie będzie, ponieważ za każdym razem, gdy coś „tracimy”, zyskujemy coś innego.  

Rozmnażanie, odwieczna Boża zasada

Rozmnażanie jest zatem jednym z czterech pierwotnych błogosławieństw Bożych. Istotnie, Bóg powiedział do Adama i Ewy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju: „Bądźcie błogosławieni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, panujcie nad wszystkim, co się rusza”. W dziejach ludzkości pragnienie Boga, aby widzieć, jak się rozmnażamy, nie uległo zmianie.

Po pierwsze, rozkazał to Adamowi i Ewie. Potem przypomniał Noemu, kiedy po powodzi wyszedł z arki ze swoją rodziną. Następnie odnowił swoje przymierze pomnażania z Abrahamem. W V Mojżeszowej 1:10 rozmnożył Izrael. Bóg jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego od zarania czasów odnośnie odnowienia wszechrzeczy, Bóg bardziej niż kiedykolwiek chce przywrócić pomnożenie w naszym życiu ... i pomnożenie pod każdym względem.

Tak jak pomnożył mądrość, inteligencję i wiedzę Salomona (1 Królewska 4:29), tak Bóg chce pomnażać twoją wiedzę. Mężczyzna lub kobieta z pomnożoną wiedzą poosiadają specjalistyczną wiedzę. Mężczyzna ten, czy kobieta wiedzą więcej niż inni. Ignorancja stwarza przesądy (przesąd to wierzenie oparte na kłamstwie), ignorancja nie jest dobra dla nikogo!

Bóg rozmnoży również Swoje łaski dla ciebie (Psalm 115: 14), abyś osiągnął swoje cele przy znacznie mniejszym wysiłku. Z pewnością odniesiesz sukces. Drzwi otworzą się przed tobą. Ponadto, nawet jeśli znajdziesz przeszkody, Bóg wyśle ​​ci ludzi lub sytuacje, które uspokoją twoje serce.

Podobnie, Bóg pomnoży twoje zapasy. Codzienne pożywienie i w co się ubierać, wszystko to są normalne potrzeby zapewnione przez Boga. Kiedy jednak zapasy te są pomnożone, żyjesz w dostatku, w obfitości. Twoja rezerwa rozszerza się, nadmiar służy do podwyższenia standardu życia, na przykład poprzez zakup samochodu lub domu, lub finansowanie wakacji, ale także pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Zaufaj i pomnażaj się!

Na ziemi nie brakuje zasobów, ale jest brak wiary, brak zaufania do Boga, Boga, który jest potężny i który zaspokaja wszystkie nasze potrzeby. Biblia naucza w V Mojżeszowej 8, że Bóg czerpie przyjemność z błogosławienia i rozmnażania nas. Istota Boga jest istotą pomnażania. To, co przeszkadza nam w poczuciu własnej wartości, jest brak zaufania do Boga, który pragnie naszego wzrostu.

Rzeczywiście, nigdy nie możesz ufać Bogu, którego nie znasz. Dlatego tak ważne jest, abyście zrozumieli, że kościół, czymś więcej niż miejscem, do którego przychodzi się, by usiąść i wysłuchać nauczania, jest miejscem spotkania z Tym, który was ocalił. To miejsce, w którym Go poznajesz, ponieważ bez wiedzy twoje zaufanie do Niego nie może się rozwinąć. Brak zaufania, czyli niewiara, powoduje upadek, ponieważ sprawiedliwi trwają przez wiarę.

Jeśli wasze stare sposoby działania, funkcjonowały według zwyczaju tego świata, (krętactwo, ciemne interesy, uwodzenie ...), w Chrystusie, dzisiaj one was zatracą. Tylko ci, którzy nauczą się poznawać Pana i przylgną do Jego Słowa, aby zaufać Jego metodom, będą mogli doświadczyć pomnażania.

W V Księdze Mojżeszowej 8, wersety 9–13, Bóg mówi o rezultatach pomnożenia, mówi o zaopatrzeniu (trzody i bydło), o finansach (srebro i złoto) ... z przekonaniem, a nie warunkowo. Dystans między nami a obietnicą Bożą zależy od naszej wiary. Nie wystarczy tylko chcieć; potrzebujemy koniecznie mieć wiarę, by to zdobyć. Kiedy chodzicie w wierze, wiecie, że Bóg nie pozostawi was tam, gdzie jesteście i że niczego wam nie zabraknie.