photo de l'article

Podążaj za swoim cudem

80

T.D. JAKES

Czasami przeszkody wydają się nie do pokonania, ale naszym przeznaczeniem jest abyśmy byli spełnieni, kiedy dotkniemy Boga w naszej potrzebie. Teraz jest sezon, w którym Bóg mówi rzeczy dotyczące jego dzieci, które są uwalniane, do wypełnia swego przeznaczenie w Jego Królestwie.


Wielu ludzi w kościele nie widzi Chrystusa jako odpowiedź na dylematy, jakie mają. Chodzą do kościoła, kochają Pana, chcą iść do nieba, kiedy umrą, ale wciąż nie widzą Pana jako odpowiedź na ich realne problemy.

Często oddzielamy nasze codzienne życie od życia duchowego. Widzimy Jezusa jako drogę do Nieba i rozwiązanie duchowych problemów, ale nie rozumiemy, że On jest rozwiązaniem wszystkich problemów naszego życia.

Przez wiele lat głosiłem o chorej kobiecie z Łukasza 13, która była tak zniewolona przez szatana przez osiemnaście lat, że nie mogła się nawet wyprostować. Jej przeszłość dręczyła ją, ale Jezus ją uwolnił. Uwolnił w niej potencjał, który szatan związał.

Ze względu na stan fizyczny kobieta ta musiała się bić o to, by dotrzeć do Jezusa. Niewielu z nas cierpi z powodu kalectwa, którym ona była dotknięta. Wszyscy jednak spotykamy się z ograniczeniami, które czynią nas bezsilnymi.

Jezus mógł podejść się do tej kobiety, ale zamiast tego wezwał ją, by sama przyszła. On chce, abyś pragnął tyle otrzymać od Niego, abyś mógł pokonać przeszkody, by przebić się do Niego.

Kiedy widzisz garbatą osobę czołgającą się przez tłum, od razu wiesz, że ta osoba naprawdę szuka pomocy. Tego rodzaju pragnienie jest tym, czego potrzebujesz, aby zmienić swoje życie, a Jezus jest twoją odpowiedzią.

BÓG JEST TWOIM WYZWOLICIELEM

Jezus jako jedyny, znał rzeczywisty stan tej niepełnosprawnej kobiety. Powiedział jej prawdę o niej. Ona była ważna w Jego oczach. Powiedział jej, że jest uwolniona i odprawił ją jako wolną.

Chrystus w jednej chwili poradził sobie z osiemnastoletnimi udrękami tej kobiety. Chwila spędzona z Jezusem pozwoliła jej uchwycić prawdę. Natychmiast po tym spotkaniu była zdrowa.

Czasami jednak można przyzwyczaić się do bólu. Nawyki i zachowania trudno przerwać. Czasami utrzymujemy szkodliwe dla nas relacje, ponieważ boimy się zmian. Kiedy jednak widzimy siebie jako osobę wartościową, tak jak Jezus nas widzi, znajdujemy odwagę, by przerwać tę relację.

W Łukasza 13:16 Jezus nazwał tę kobietę „córką Abrahama”, ojca wiary. Być może była związana, ale wciąż była córką Abrahama. Sytuacja, w której się znajdujesz, nie może zniweczyć twojej pozycji.

Kobieta ta została uwolniona z powodu tego, kim był jej ojciec. Nie miało to nic wspólnego z jej osobowością. Biblia nawet nie wymienia jej imienia. Wiemy jednak dobrze, do kogo należała.

Była córką Abrahama i z tego powodu była cenna. Zasługiwała na to, ponieważ była potomkiem Abrahama.

DWIE BOHATERKI WIARY

Abraham jest szanowany przez miliony ludzi, ponieważ jako pierwszy człowiek w historii, uwierzył Bogu, tak bardzo, że zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Przyciąga się niezwykłą uwagę do jego osoby w Hebrajczykach 11 (zob. wersety 8–17), zawierający listę wielkich Bożych ludzi, którzy uwierzyli w Niego i dokonali potężnych wyczynów.

Na tej „honorowej liście” wiary są także wymienione dwie kobiety. Te kobiety to Sara, żona Abrahama i Rahab, nierządnica z Jerycha.

Rozumiem, dlaczego Sara znajduje się na tej liście, ale dlaczego Rahab? Odpowiedź brzmi: z powodu jej wiary. To jedyna rzecz, która łączy Sarę i Rahab

Styl życia tych dwóch kobiet nie miał nic wspólnego, z wyjątkiem wiary. Bóg widział to samo, w Sarze, co w Rahab. Dlatego nie przyjmuj myśli, że z powodu twojej przeszłości nie możesz doświadczyć wiary.

Podejmij decyzję i trzymaj się jej. Rahab postanowiła stanąć po stronie ludu Bożego. Podjęła działanie, ukryła szpiegów.

Wiara jest faktem i czynem. Rahab zaczęła działać, ponieważ wierzyła, że ​​Bóg ją uwolni, gdy Jerycho wpadnie w ręce Izraelitów (zob. Jozuego 2: 12,13).

Sara otrzymała siłę, by nosić i wydać na świat dziecko. I choć minęło wiele czasu, odkąd miała odpowiedni wiek, aby móc zajść w ciążę, stało się to nie z powodu okoliczności, ale z powodu jej wiary. Sara uwierzyła Bogu (zob. Księga Rodzaju 21: 2; Hebrajczyków 11:11).

Bóg chce, aby twoja wiara się rozwinęła. Bez względu na twoją pozycję lub przeszłość, to wiara będzie zawsze uhonorowana przez Boga.

Bóg zajmuje się odnawianiem złamanego życia. Jeśli wierzysz, że twoja przeszłość uniemożliwi ci kroczenie naprzód z Bogiem, to znaczy, że nie rozumiesz wartości wiary.

Niektórzy ludzie mają dobre życie, są oddani i bez zarzutu. Być może jesteś jednym z nich?

Jednakże, jeśli chcesz uchwycić Boże rzeczy, musisz zrozumieć, że On będzie działał w twoim życiu zgodnie z twoją wiarą, a nie zgodnie z twoim doświadczeniem. W domu Rahab była jedna rzecz, którą Bóg cenił: to była jej wiara. Tak więc Bóg uchronił ją przed ogniem.

W rzeczywistości uratował cały jej dom. Wszystkie inne domy Jerycha zostały zniszczone (zob. Jozuego 6: 17-25). Kiedy pożar ustał, Rahab jako jedyna w mieście, nadal posiadała swoją własność.

CÓRKI SELOFCHADA

Grupa kilku sióstr w Starym Testamencie potwierdziła, że ​​Bóg jest zainteresowany tym, co dzieje się z kobietami. Pięć córek Selofchada zostało bez dziedzictwa (zob. Księga Liczb 27: 1-7).

Ich ojciec był bogaty, ale nie miał syna. W tamtym czasie kobietom nie wolno było posiadać ani dziedziczyć dóbr, chyba że poprzez mężów.

Te pięć kobiet zwróciło się do Mojżesza o pomoc, wiedząc, kim był ich ojciec (zobacz wersety 3 i 4). Usilnie prosiły o pomoc w ich sprawie, zwróciły się do tego, którego uznawały za Boży autorytet. Nie rozumiały, że z tego jedynego powodu, że urodziły się jako dziewczyny, nie mogły otrzymać dostępu do bogactwa ojca.

Gdyby nie odwaga tych kobiet, ich wujowie otrzymaliby całe bogactwo od ojca, podczas gdy one byłyby biedne i bez dachu nad głową, zbierając resztki po innych ludziach.

Te kobiety były jednak córkami Abrahama. Jeśli chcesz, żeby wróg cię zostawił w spokoju, przypomnij mu, czyją córką jesteś!

Jednym z powodów, dla których córki w Selofchada mogły domagać się interwencji odnośnie do ich sytuacji, było to, że miały rację. I nie czekały, aż jakiś mężczyzna wstawi się w ich obronie; one wzięły sprawę w swoje ręce. To był czas, aby nauczyć Boży lud, że kobiety są wartościowe. Córki Abrahama są cenne!

Kiedy Mojżesz usłyszał o sprawie tych sióstr, nie wiedział, co robić; więc zapytał Boga. Bóg widział ich wiarę i usprawiedliwił je. Bóg nie robi różnicy między ludźmi, nie jest stronniczy.

POSIADACIE DZIEDZICTWO

Ważne jest, aby wiedzieć, kim jesteś. Podobnie jak niesprawna kobieta, jesteś dzieckiem Abrahama, jeśli masz wiarę (zob. Galacjan 3:29). I tak jak te pięć sióstr, chcesz, aby dziedzictwo twojego ojca było ci przyznane. Po co więc trwać w potrzebie, skoro Ojciec Niebieski dał nam wszystko?

Nie ma powodu, aby siedzieć i czekać, aż ktoś da ci to, co twoje. Ten, który miał przyjść, już przyszedł (Ew. Jana 10:10)!

Bóg ci coś zostawił. Wasz Ojciec zostawił wam dziedzictwo. A jeśli pobłogosławił synów Abrahama, z pewnością pobłogosławi też córki Abrahama.

Cokolwiek Bóg uczyni dla mężczyzny, uczyni dla kobiety. Dlatego nie jesteś na straconej pozycji. Możesz otrzymać dziedzictwo tak jak jakikolwiek mężczyzna (zob. Galacjan 3: 27,28).  

Te izraelskie kobiety, córki Selofchada, uważały, że hańbą byłoby stać się żebrakami, biorąc pod uwagę, kim był ich ojciec. Rahab była nierządnicą, dopóki nie uwierzyła. Jednak, po tym, jak uwierzyła, nigdy już nie wróciła do swojej poprzedniej profesji.

Nieprawna kobieta była zgarbiona, dopóki Jezus jej nie dotknął. Jednak gdy On ją dotknął, wyprostowała się.

Nie ma już powodu, by kontynuować, będąc związanym, po tym, jak przywdzialiśmy Chrystusa i zostaliśmy przez Niego dotknięci. Możesz chodzić z podniesioną głową, nawet jeśli masz przeszłość pełną porażek.

To nie to, co mówią o tobie ludzie, sprawia, że ​​jesteś inny. Tak naprawdę ważne jest to, co mówisz o sobie i to, co Bóg powiedział o tobie.

Rahab chodziła z podniesioną głową. Jej imię wymienione jest w genealogii Jezusa Chrystusa. Ona przeszła z pozycji nierządnicy do pozycji prababki naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

WIARA TO JEST TO, CO JEST NAJWAŻNIEJSZE DLA BOGA

Dla niektórych z nas nasze pochodzenie stanowi dla nas problem, musimy się tym zająć. Bóg mówi, że nie ma Greka ani Żyda (zob. Galacjan 3:28). Jest tylko jeden kościół, odkupiony krwią Baranka. Jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie.

Bóg nie zważa na rodzaj rasy ludzkiej. Prawdziwe duchowe korzyści nie zalezą od koloru naszej skóry. To zawartość naszego serca wyzwala Bożą pomoc.

Może urodziłeś się w czepku, ale w Królestwie Bożym pozycja społeczna nic nie znaczy. Rahab została wymieniona tuż po Sarze, dlatego, jeśli uwierzysz, Bóg cię pobłogosławi.

Wiara jest jedyną rzeczą na tym świecie, która stawia wszystkich na równej pozycji w obliczu możliwości. Każdy bez wyjątku może przyjść do Jezusa.

Kiedy nadchodzi moment, aby Go szukać, nigdy nie zniechęcaj się ani nie zasmucaj, dlatego, że  jesteś kobietą. On patrzy na twoje serce. Nie patrzy na moralność ani dobre uczynki. Patrzy na wiarę, która jest w tobie.

Chrystus widział wartość niepełnosprawnej kobiety, ponieważ była ona córką Abrahama. On uwolni cię od bólu, z którym zmagałeś się, a także od frustracji, które cię gnębiły.

Musicie jednak dojść do miejsca, w którym to Pana zapragniecie. Jednolitość i prostota waszego serca przyniosą wyzwolenie (zob. Psalm 27: 1-4).

Bóg chce, abyście wierzyli w Niego, przyjęli osobiście prawdę, która mówi, że wszystko możesz (zob. Filipian 4:13). On próbuje cię właśnie teraz nauczyć, abyś gdy nadejdzie czas na twój cud, miał depozyt wiary, który popchnie cię do tego cudu.

Jeśli ośmielisz się wierzyć, że otrzymałeś prawo do dziedzictwa w Jezusie Chrystusie, znajdziesz siłę, aby podążać za nim, by wyprostować się i stać się wolnym. Wtedy potencjał, który był ujarzmiony, zostanie prawdziwie uwolniony.