photo de l'article

Mężczyzna, który wykonuje swoje obowiązki

17

Małżeństwo i rodzina są bardzo atakowane w dzisiejszych czasach. Mężczyzna musi uważać, aby jego rodzina nie osłabła z powodu indywidualizmu i braku odpowiedzialności, które chce nam przekazać współczesne społeczeństwo.


Według Dereka Prince'a „problemem rodziny nie są kobiety szukające emancypacji, lecz mężczyźni uciekający od swoich obowiązków”. Aby nie mieć trudności w rodzinie i nie wytykać palcem żony, określając ją jako zbuntowaną czy niepodporządkowaną, małżonek musi być lojalny i przyjąć na siebie odpowiedzialność jako mąż i ojciec. Nie może pozwolić, aby jego żona wzięła na siebie jego obowiązki.

Gdy tylko mężczyzna stawi czoła swoim zobowiązaniom i zajmie w rodzinie stanowisko, za które jest odpowiedzialny, samopoczucie żony poprawi się. Wartość mężczyzny oceniana jest na podstawie jego niepowodzeń lub sukcesów na tle rodzinnym, a nie zawodowym. Relacja między mężczyzną i kobietą jest Bożym planem dla ludzkości i rodziny.

Małżeństwo jest miejscem uzdrowienia i wypoczynku. Mężczyźni nie powinni stawać się egocentryczni jak dzisiejsze społeczeństwo, które kładzie nacisk na jednostkę. Wręcz przeciwnie, muszą nauczyć się dokładania niezbędnego wysiłku przyczyniającego się do istnienia rodziny. Mąż może mieć obowiązki w domu, kościele, jak również na zewnątrz, organizując rodzinne wycieczki. W ten sposób będzie stale dbał o to, aby nie oddalić się od żony i dzieci, ponieważ współczesne zajęcia mają tendencję do rozdzielania członków rodzin: ojciec jeszcze nie wrócił z siłowni, matka wraca ze szkoły śpiewu, a dzieci same jedzą w domu!

Mąż jest ustanowionym przez Boga autorytetem w domu. W naszych czasach mamy ekspertów od wszystkiego: w szkołach, w medycynie; znaczna liczba tych osób, która według ich rzekomej wiedzy, chce podważyć autorytet ojca i odebrać mu miejsce w domu. To nie służy interesom rodziny. W dzisiejszych czasach, kiedy dziecko potrzebuje jakiejś odpowiedzi, nie pyta  ojca, ale szuka jej na Facebooku lub w książce.

Eksperci przekonali ludzi, że nie wiedzą, jak być dobrym ojcem czy dobą matką. Jednak mężczyzna musi odzyskać swój autorytet, położyć kres wszelkim nieporozumieniom i zapewnić rodzinie bezpieczeństwo i zdrowie rodzinne. Mężczyźni muszą zachować męskość, a kobiety kobiecość. Cała prawna i społeczna struktura społeczeństwa chce, aby mężczyźni stali się zniewieściali i pasywni, a kobiety bardziej męskie. Mężczyzna pozostaje jednak przewodnikiem, obrońcą i żywicielem rodziny,  kobieta pomocą i gospodynią domową.

Poprzez zachowanie swoich pozycji na łonie rodziny, dzieci mogą mieć jaśniejszą wizję roli, która przypadnie im w życiu. Stanie się to dzięki tym wyraźnie wyodrębnionym wzorcom. Mężczyzna odpowiedzialny za swoją rodzinę nie żyje w niemoralności. Jego oparciem jest Słowo Boże i walory biblijne, aby czynić to, co jest właściwe i słuszne w rodzinie. Postępuje zgodnie z zasadami małżeńskimi i potrafi wychować swoje dzieci. Kobiety potrzebują więcej niż tylko męża, potrzebują również mężczyzny, który wie, że jeśli zawiedzie w czymś, zrobi wszystko, aby to naprawić.

Kobieta potrzebuje podziwiać swego męża z powodu jego charakteru. Żony nie wymagają od swoich mężów doskonałości, chcą, tylko aby mąż był wystarczająco dojrzały, aby zapewnić im bezpieczeństwo i ochronę, których potrzebują.

Chciałbym wymienić dziesięć podstawowych dziedzin, w których każdy mężczyzna powinien się doskonalić i rozwijać swój charakter:

1. Mężczyzna potrafi zachować właściwą postawę, wykazać odpowiedni poziom w obyciu i godności.

2. Mężczyzna nie potrzebuje dyplomu, aby wzrastać duchowo, ale potrzebuje więcej rozpoznania względem systemu tego świata.

3. Mężczyzna nie pozwala się zdominować miłością zysku; jest zdolny kontrolować i dysponować zasobami pieniężnymi, nie pozwalając im zawładnąć nim.

4. Mężczyzna ma odwagę bronić i opowiadać się po stronie żony, nawet podniesionym głosem, jeśli potrzeba ... Może powiedzieć kelnerowi, że stek jego żony jest niedosmażony!

5. Mężczyzna jest spełniony seksualnie. Wie, jak zachować się wobec swojej żony, wykazuje się zrozumieniem i opanowaniem.

6. Mężczyzna, który jest ojcem, wie, że nie osiągnie pełnej dojrzałości w tej dziedzinie, ale uczy się unikać błędów jak tylko to możliwe.

7. Mężczyzna jest uczciwy i szczery, może więc kontrolować siebie samego, a przede wszystkim ma inicjatywę w utrzymaniu i prowadzeniu domu.

8. Mężczyzna nie zaprzecza, kim jest, potwierdza swoją wiarę, wierzy, nawet gdy jest narażony na presję i nacisk ze strony innych.

9. Mężczyzna nie musi się wysilać, by wyglądać jak z okładki. Nie zaniedbuje się, jednak dba o swoje ciało i odpowiednio się ubiera.

10. Mężczyzna musi stale rozwijać się w różnych dziedzinach życia, to umacnia jego żonę i sprawia, że staje się bardziej stabilna i pełna szacunku wobec niego. Nie wycofuje się, gdy w domu dochodzi do konfliktu lub kłótni. Nie zostawia żony samej w obliczu trudności. Nie tuszuje rzeczywistości, zajmuje się i rozwiązuje prawdziwą przyczynę problemu. Mężczyzna musi określić swoje prawdziwe priorytety.

Kobieta wie, co jej mąż lubi najbardziej. Ponadto, jego zajęcia nie mogą stale zastępować potrzeb i oczekiwań życia rodzinnego. To od niego zależy, czy powie "nie" tym zajęciom we właściwym czasie, aby nie narażać swojego małżeństwa na niebezpieczeństwo. Żona potrzebuje spędzać czas ze swoim mężem. Mężczyzna nie może być ciągle wyczerpany. Musi czuwać, by zachować trochę energii i witalności dla żony. Mężczyzna zachowuje siłę, która jest niezbędna do inwestowania w najważniejszą relację w jego życiu (z żoną), po relacji, jaką ma  z Bogiem. Nie wkłada całej swojej energii w coś, do czego Bóg go nie powołał i czego powinien unikać.

Mężczyzna musi wychowywać swoje dzieci, aby nauczyły się szanować i doceniać matkę nie tylko za to, co robi, ale także za to, kim jest. Pragnieniem kobiety jest podobać się mężowi i mieć uznanie w jego oczach i sercu. Mężczyzna nie wytyka nieustannie wad i słabości żony. Nie zasiewa ziarna, które pewnego dnia mogłoby zniszczyć jego małżeństwo. Mężczyzna robi komplementy swojej żonie. Jest przy niej, aby ją podnieść, gdy upadnie. Chce, by jego żona była zbawiona. Chce, aby była zdolna do robienia rzeczy, do stawiania czoła wyzwaniom jako kobieta i matka. Pomaga żonie w modlitwie, aby była silna i aby wzrastała, by stać się filarem w swojej roli jako żona i matka.