photo de l'article

Pochodzenie życia

15

Czym jest życie ? Czy jest po prostu dobrym zestawem protein połączonych w odpowiedniej kolejności? Czy człowiek nie jest czymś więcej niż tylko stosem substancji i związków chemicznych, które sprawiły, nie wiadomo jak, że on „ożył”?


Teoretycy ewolucji ogłaszają, że życie zaczęło się od jakiegoś nieznanego procesu, miliony (lub miliardy) lat temu. To jest podstawą teorii ewolucji. Czy jest to dowód na to, że faktycznie tak było? Jedną z największych słabości teorii ewolucji jest to, że istnieje zbyt wiele form życia, aby mogła się ona wydarzyć przypadkiem, a elementy życia są zbyt złożone, aby to „zdarzyło się” po prostu przez przypadek. Czy komórka wyprodukowana przypadkowo, może zawierać tyle instrukcji DNA, że można by było je zapisać w 1600 stronicowej książce? (National Geographic). Przykłady:

1. Badania wykazały, że warunki niezbędne do stworzenia życia są za bardzo złożone, że ani przypadek, ani miliardy lat nie mogłyby ich wytworzyć.

2. Nigdy nie zaobserwowano spontanicznego wytwarzania życia (produkowania życia z substancji nieorganicznych).

3. W rzeczywistości prawa genetyczne Mendela objaśniają wszelkie odmiany fizyczne, obserwowane w jakiejś kategorii życia, na przykład rasy psów. Logiczną konsekwencją tych praw i ich zawiłości jest to, że istnieją ograniczenia takich odmian.

4. Wiele podobieństw między różnymi gatunkami, niekoniecznie oznacza związek genealogiczny; mogą one jedynie wskazywać na wspólnego Stwórcę.

5. Ludzkie ciało (lub ciało jakiegokolwiek innego stworzenia) nie może żyć bez większości narządów wewnętrznych, takich jak serce, płuca, wątroba itp. Usuń tylko jeden z tych narządów i osobnik umiera. Wynika z tego, że całe ciało zostało stworzone za jednym razem.

6. Naturalna selekcja nie może wytworzyć nowych genów; selekcjonuje ona jedynie spośród istniejących cech.

7. Mutacje to jedyny możliwy mechanizm ewolucji do nowego materiału genetycznego.

8. Praktycznie wszystkie obserwowalne mutacje są szkodliwe, wiele jest śmiertelnych.

9. Żadna znana mutacja nigdy nie wytworzyła formy życia, która byłaby bardziej złożona i żywotna niż jej przodkowie.

10. Po eksperymentach przeprowadzonych w ciągu siedemdziesięciu lat, na pewnym gatunku much (muchach octowych), co odpowiada 2700 pokoleniom ludzi, nie znaleziono żadnych podstaw pozwalających wierzyć w jakikolwiek proces naturalny czy sztuczny, który prowadziłby do większej złożoności lub żywotności. Nie zaobserwowano wyraźnej poprawy genetycznej, pomimo licznych sztucznych wysiłków w celu zwiększenia poziomu mutacji. Co więcej, mutacja nie stworzyła „nowej” formy życia. Żadna mucha nie stała się komarem ani pszczołą.

11. Nie ma żadnych dowodów na to, że mutacje są w stanie produkować nowe narządy, takie jak oko, ucho lub mózg.

12. Gdyby Ziemia, na początku swojej rzekomej „ewolucji”, miała w atmosferze tlen, produkty chemiczne, niezbędne do życia zniknęłyby pod wpływem utleniania. Gdyby jednak nie było tlenu, nie byłoby ozonu, a bez ozonu całe życie zostałoby szybko zniszczone przez promieniowanie UV ze słońca.

13. Dwa aspekty ignorowane przez badania, które pochodzenie życia posiada:

a) piękno różnych form życia,

b) symetria istniejąca prawie we wszystkich formach życia.

Naukowcy stosujący teorię ewolucji ignorują te aspekty, głównie dlatego, że te dwie rzeczy sugerują istnienie Stwórcy. W rzeczywistości wszystkie zarejestrowane mutacje generowały wady rozwojowe i „nieewolucyjne” zmiany u badanego osobnika.

14. Istnieje wiele pomysłowych, ale bezskutecznych prób wyjaśnienia, w jaki sposób proste białko mogło stworzyć z niczego, domniemane warunki pierwotnej ziemi. Wszystkie niezbędne reakcje chemiczne mają przeciwne tendencje, w porównaniu z tym, co jest wymagane. Co więcej, każde możliwe źródło energii, czy to ciepło ziemi, porażenie prądem, czy promieniowanie słoneczne, zniszczyłoby produkty białkowe miliony razy szybciej, niż czas, który jest potrzebny do ich wytworzenia.

15. Gdyby, pomimo prawie niemożliwego szczęścia, białka przechodziłyby przez procesy, nie byłoby absolutnie żadnego powodu, aby sądzić, że mogą one tworzyć żywe komórki z błonami i zdolne do samoreprodukcji. Nie ma dowodów na to, że istnieje jakikolwiek stabilny stan między ewentualnie naturalnym tworzeniem się białek a tworzeniem się pierwszych żywych komórek. Żaden naukowiec nigdy nie był w stanie rozwinąć możliwej do testowania procedury, dzięki której nastąpiłby ten fantastyczny skok do złożoności, nawet jeśli cały wszechświat byłby wypełniony białkiem.

16. Komórki żywych stworzeń są niezwykle złożone. Każda część musi być obecna, aby komórki mogły przetrwać. Każda z części ma inną „misję”. Nie jest nielogiczne stwierdzenie, że jeśli usuniesz jedną część, obojętnie jaką, komórka nie będzie mogła przetrwać. To oczywiście oznacza, że ​​części (tj. błona komórkowa, rdzenie, rybosomy itp.) musiały powstać w tym samym czasie.

17. Dokonano komputerowego porównania sekwencji aminokwasowych tworzących białko, które jest jednakowe w czterdziestu siedmiu formach życia zwierząt i roślin. Wyniki tych badań umieściły teorię ewolucji na śliskim gruncie.

18. Informacja genetyczna w każdej komórce ludzkiego ciała odpowiada mniej więcej bibliotece czterech tysięcy książek. Aby losowe mutacje i dobór naturalny wytworzyły taką ilość informacji, zakładając, że życie i materia po prostu zaczęły żyć w taki czy inny sposób, należałoby kontynuować następującą procedurę, aż momentu, w którym cztery tysiące książek zostałyby zapisane:

a) zacznij od zrozumiałego zdania,

b) przepisz to zdanie, robiąc kilka błędów, następnie dodaj jeszcze kilka liter,

c) sprawdź nowe zdanie, by zobaczyć, czy ma sens,

d) jeśli tak, zastąp oryginalne zdanie, tym zdaniem,

e) jeśli nie, wróć do etapu (b).

Aby zgromadzić cztery tysiące zrozumiałych tomów, procedura ta powinna dać równowartość ponad 10 ^ 3000 (moc od dziesięciu do trzech tysięcy tysięcznych) potomstwa zwierząt. Aby móc rozumieć, jaki jest rozmiar mocy 10 ^ 3000, uświadom sobie, że cały wszechświat ma „tylko” 10 ^ 80 atomów.

19. Na podstawie dzisiejszych obserwacji, DNA nie może być powielone lub odtworzone tylko za pomocą niektórych enzymów. Enzymy te można jednak wytwarzać wyłącznie pod kierownictwem DNA. Ponieważ jedno potrzebuje drugiego, zadowalające wyjaśnienie pochodzenia jednego, musi jednocześnie wyjaśniać pochodzenie drugiego.

20. Aminokwasy, występujące w materiałach nieożywionych, występują w dwóch chemicznie równorzędnych postaciach; mniej więcej połowa może być opisana jako „prawoskrętna”, a druga połowa „lewoskrętna” (opis strukturalny - jedna jest zwierciadłem drugiej). Jednak cząsteczki białka występujące we wszystkich formach życia, wliczając rośliny, zwierzęta, bakterie, pleśń, a nawet wirusy, są tylko odmianą lewoskrętną. Prawdopodobieństwo matematyczne, że przypadkowe procesy mogą wytworzyć, chociażby maleńką cząsteczkę białka, zawierającą tylko aminokwasy lewoskrętne, jest prawie zerowa.

21. Najprostsza forma życia składa się z sześciuset różnych cząsteczek białka. Matematyczne prawdopodobieństwo, że powstanie pojedyncza cząsteczka na podstawie przypadkowego działania aminokwasów, jest znacznie mniejsze niż 1 do 10 ^ 527. Zakres liczby 10 ^ 527 stanie się dla nas jaśniejszy, gdy uświadomimy sobie, że widzialny wszechświat rozciąga się na średnicy około 10 ^ 28 cali.

22. Istnieje wiele przykładów, w których różne formy życia są całkowicie od siebie zależne. Przykłady te obejmują: figowce i osę, korę figowca, jukę i ćmę, wiele pasożytów i ich żywicieli, rośliny pyłkowe i rodzinę pszczół miodnych, składającą się z królowej, robotników i trutni. Jest jeszcze wiele, wiele innych. Gdyby jeden członek z każdej współzależnej grupy ewoluował jako pierwszy (jak roślina przed zwierzęciem), drugi członek by nie przeżył. Ponieważ wszyscy członkowie każdej grupy, jak widać, przeżyli, musieli zacząć istnieć w tym samym momencie.

23. Ziemskie formy życia rozmnażają się według swego gatunku. Zwierzęta nie mogą się krzyżować ze zwierzętami różnymi od nich. Zakłada się, że każda z tych form życia została stworzona osobno. Koty i psy nie krzyżują się, aby stworzyć nową rasę „kocio-psią”. Dlatego właśnie, jest bardzo mało prawdopodobne, że różnorodne formy życia pochodzą z krzyżowania gatunków.